> Home> Werkwijze> Doelgroepen> Kwaliteit> Wijsheid> Contact

[scholieren/studenten] [volwassenen] [bedrijven]


Bedrijven, instellingen en organisaties

Trajecten op maat voor werknemers en werkgevers

Doelen: loopbaancoaching, vermindering van ziekteverzuim,
communicatieve vaardigheden, persoonlijk leiderschap en effectiviteit.

U herkent zich als werknemer in één van de volgende of
hieraan verwante onderwerpen:

• Ik verlies het plezier in mijn werk.
• Ik werk onder of boven mijn niveau.
• Ik raak de balans tussen werk en privé kwijt.
• Ik wil mij oriënteren op een stap in mijn loopbaan.
• Ik wil mijn kwaliteiten én valkuilen in beeld brengen.

Met de Zelf Kennis Methode ontwikkelt u uw visie en mobiliseert
u uw kwaliteiten. U krijgt een helder beeld waar uw uitdaging ligt.
U neemt de verantwoordelijkheid voor uw eigen functioneren en geeft richting aan uw loopbaan. U herstelt de balans tussen uw werk- en privéleven.


U wordt als werkgever in uw organisatie geconfronteerd met:

• functioneringsvragen van uw werknemer
• ziekteverzuim en dreigende burn-out
• communicatie waar u geen vat op krijgt
• inhoudelijke verandering en personeelswisselingen

U heeft de wens om met gemotiveerde mensen samen te werken.
.
Met het onderzoek volgens de Zelf Kennis Methode herontdekken
uw werknemers hun individuele drijfveren, krijgen zij inzicht in hun
kwaliteiten, valkuilen en communicatieve vaardigheden. Zij versterken
hun zelfsturend vermogen en nemen de verantwoordelijkheid voor hun
eigen welzijn.

Drijf-Veer werkt op basis van wederzijds respect en vertrouwen mee aan
het optimaliseren van de relatie tussen werkgever en werknemer.