> Home> Werkwijze> Doelgroepen> Kwaliteit> Wijsheid> Contact

Werkwijze

Uitgangspunt is de samenwerking van twee deskundigen: U kent als geen ander uw levensverhaal en de coach is ervaren met de methodiek. Op basis van gelijkwaardige dialoog volgen in minimaal 3 weken een aantal intensieve gesprekken.

• U verwoordt tijdens de intake het doel van uw zelfonderzoek.

• In twee gesprekken - totaal 4 à 5 uur - benoemt u de voor u belangrijke gebeurtenissen uit uw leven. Deze hebben betrekking op heden, verleden en toekomst. De coach helpt u de kern van deze betekenisvolle ervaringen ‘op tafel’ te krijgen. Deze kernzinnen worden waardegebieden genoemd.

• Thuis geeft u deze kernzinnen een gevoelswaardering aan de hand van een lijst van gevoelens. Een speciaal software-programma verwerkt dit tot een rapport.

• In twee vervolggesprekken met uw coach ontdekt u welke motieven u in beweging zetten en wat u afhoudt van realisatie van uw visie. U herkent ingesleten oude gewoontes en over-tuigingen. U wordt zich bewust van een tot dan toe onbewuste laag in uw levensverhaal, waarin bepaalde thema's opduiken. U ontdekt welke rode draad door uw verhaal loopt en hoe u zelf meer richting en vorm kunt geven aan uw leven. U leert te reflecteren op de wisselwerking tussen u en uw omgeving.

Samen met de coach stelt u een aantal aandachtspunten op voor de volgende periode. U ervaart wanneer en hoe u ánders kunt omgaan met situaties die belemmerend voor u waren: van reactief naar proactief. U ontwikkelt een sterker gevoel van authenticiteit en zelfbewustzijn.

• Na ongeveer 2 maanden heeft u een evaluatiegesprek met uw coach.

• Tussentijds en na dit gesprek bestaat de mogelijkheid van coachingsgesprekken om de uitkomsten van het onderzoek, gekoppeld aan het doel, te helpen implementeren in de praktijk.

Na een halfjaar kunt u kiezen voor een tweede onderzoek om de veranderingen in kaart te brengen.