> Home> Werkwijze> Doelgroepen> Kwaliteit> Wijsheid> Contact


Kwaliteitsgarantie


De Waarderingstheorie en de ZKM is als ZelfKonfrontatieMethode wetenschappelijk ontwikkeld door Prof. Dr. H.J.M. Hermans in het researchprogrammma Valuation and Motivation, dat de erkenning
‘excellent’ heeft gekregen.

In “Het verdeelde gemoed” van H.H. Hermans kunt u meer over
de inhoud en achtergrond van deze methode lezen.
[ISBN 978 90 244 05572]

Edith Wisman is geregistreerd ZKM® coach. Lid Beroepsvereniging VvZB (Vereniging van ZKM Beoefenaars). Zij werkt conform het VvZB Kwaliteitssysteem dat bestaat uit het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsreglement, privacyreglement, reglement deskundigheidsbevordering en conform het VvZB Evaluatiesysteem voor cliënten. Tevens werkt ze volgens de Ethische Code van de VvZB en de beroepscode van het NIP. Ze is erkend Loopbaanprofessional van het NOLOC (Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten).