> Home> Werkwijze> Doelgroepen> Kwaliteit> Wijsheid> Contact


Wijsheid


Misschien heeft u wel eens het verhaal gehoord van de groep blinde
mannen in het oude India die voor het eerst van hun leven een olifant
ontmoetten. Ze benaderen de olifant elk van een kant.

“Een olifant’, begint de eerste, “is rond en ribbelig,
hij staat net als een boom in de aarde”.
“Wel nee”, zegt nummer twee.“Een olifant is hard,
glad en rond en loopt uit in een punt”.
“Mijn olifant”, gaat nummer drie verder, “is ook ribbelig,
beweegt heen en weer in de lucht en heeft aan het eind twee gaten”.
“Ha, ha”, lacht nummer vier,” mijn olifant is net een lap,
zo eentje als ik iedere ochtend om mijn heupen sla”.
Tenslotte beweert de vijfde man dat hij echt weet wat een olifant is.
“Hij is klein, loopt in een puntje uit, heeft haartjes en beweegt heel
snel heen en weer”.

Alle vijf beschrijven ze vanuit hun ervaring een deel van de olifant:
poot, slagtand, slurf, oor en staartje. Pas wanneer ze alle onderdelen samenvoegen (plus de nog ontbrekende delen) ervaren ze wat de hele
olifant is.

Zo kijken mensen ook meestal gefragmenteerd naar hun levensverhaal en benoemen losse delen, gekleurd door persoonlijke ervaring. Als je al deze
stukjes verzamelt en de samenhang gaat zien, ontwikkel je een bredere
visie, meer zelfkennis en hierdoor meer zelfsturing. Ondertussen zal je
verwondering over het geheel toenemen en ontwikkel je respect voor het
authentieke van jouw levensverhaal.